Sognets Dagligstue Økonomi Arrangementer Bag Sognets Dagligstue Diverse

Sognets Dagligstue, Storegade 1, 1., Thisted
Åbent alle ugens 7 dage kl. 14-17:30
Email:
Telf: 97 92 03 54

sd@sognetsdagligstue.dk

Støttet af:

Beretning ved generalforsamling den 19. marts 2018.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamling i dagligstuen. Her mærker vi for alvor fællesskabet om dette projekt. Det er 28 år siden de første spæde skridt blev taget, og projektet er stadig sprællevende, med 5 medarbejdere, som var med fra starten og derfor kender historien; heldigvis er der kommet nye til. På listen over tilknyttede personer er der i dag 60 navne. Siden sidste generalforsamling er der kommet tre til: Dorthe Græsborg, Egon Sørensen og Grethe Tilsted.


Rikke vores flexjobber gennem godt fire år fødte den 1. nov. en datter. Vi glæder os med Jon og Rikke, som fik deres ønske opfyldt, og nu besøger de os jævnligt, så vi kan følge med i barnets udvikling. Vi må derfor savne Rikke i barselsperioden. I stedet har vi fået ansat Britta i flexjob fra oktober, men kun med 12 timer mod 25 timer, som Rikkes ansættelse lød på. Det betyder, at der er nogle af Rikkes opgaver, som vi andre må løse. Britta bager vores boller, men ellers skal hun først og fremmest tale med gæsterne og opfange, hvem der trænger til lidt ekstra omsorg eller besøg.


Fra Dagligstuens start har det været vort formål at tage os af hinanden – vort logo – guldstolen. Vi ønsker at skabe en atmosfære, hvor alle kan føle sig trygge, le eller græde, komme frem med det der trykker og finde forståelse og venner. Vi har tavshedspligt om det der betroes os, vi ønsker at være ”gode naboer” og ikke en sladdercentral. Derfor må vi påtale og stoppe grim tale drilleri eller bagtalelse. Vore gæster skal føle sig velkomne, og ingen skal sidde alene. Derfor er vi altid tre på vagt, så der både kan lyttes, spille spil og serveres kaffe.


Vi har tradition for at nævne de personer, som er døde siden sidste generalforsamling. Det drejer sig om tre gæster og en medarbejder. Lilly Gundersen fra Frøstrup har holdt juleaften med os næsten siden starten, Grethe Lund var årsag til vores døråbner. Hun havde svært ved at komme ind med sin rollator, så hun gav et stort beløb til anskaffelse af døråbneren, Jona Lauridsen var gennem en lang periode en hyppig gæst sammen med Ingrid Kanstrup. Jens Jensen, vores afholdte og humørfyldte medarbejder døde 1. juni efter få måneders sygdom.


I årets løb har vi haft formiddagsbesøg af konfirmander fra Tingstrup, Østre, Sennels og tilsted skoler. Teknisk skoles pensionistklub kom til kaffe en dag, og vi havde besøg af en udflugt for menighedsråd og ansatte i Måbjerg sogn ved Holstebro. Vi har også et par gange haft formiddagsbesøg af enker efter nyligt afdøde inviteret af Line Kjær Nielsen og Anne-Mette Grønborg Sørensen. En rigtig god og meningsfuld oplevelse.

En af konfirmanderne ønskede at bruge sin ugepraktik hos os, ligesom vi har haft et par damer i 4 ugers praktik fra Jobcentret.


Der er igen sket en fremgang i årets samlede besøgstal, vi havde nok en fornemmelse af at der kommer flere og flere gæster, og så er det jo dejligt, at de tørre tal fra ugesedlerne bekræfter denne fornemmelse.


Jeg har haft fornøjelsen af at stå for telefonkæden siden sidst generalforsamling. Vi hat 11 personer tilknyttet for tiden. Hver morgenkl. 9larmer min telefon og minder mig om, at jeg skal ringe til den første på listen. Det er en stor tryghed for deltagerne, der bor alene, at vide, at hvis de ikke er i stand til at tage telefonen, så kommer der hjælp kort efter kl. 9. I telefonkæden mødes vi et par gange om året til en kop formiddagskaffe og lidt hyggesnak. Jeg har den store glæde, at Ingrid Visby overtager telefonkæden i nærmeste fremtid.  


Vi har stadigt masser af garn på loftet, så der kan strikkes mange tæpper, trøjer og huer. I november samler vi årets produktion sammen og kører det til Øster Vandets samlecentral, der har direkte kørsel med hjælp til Rumænien i begyndelsen af december.


Vore udstillinger trækker interesserede personer til – vi laver jo reklame for dem i ugeavisen. Vi har i 2017 haft to forskellige maleriudstillinger( Orla Cederholm og Steffen Steffensen), Stenskulpturer ved Svend Orla Larsen, to gange patchwork ved Åse Kristensen og Fotos ved Jytte Krogh. Det er en hyggelig aktivitet og vi får lidt procenter af handelen.


Med jævne mellemrum har vi arrangeret kursusdage for alle os medarbejdere, Her havde vi en virkelig god dag den 25. marts med Alice Pedersen fra Randers. Dagens tema var: ”Sorgreaktioner og omgivelsernes støtte til sørgende” Hun gav os stof fra sin store erfaring og satte os i gang med øvelser. Vi er ikke professionelle og skal heller ikke være det – jeg ynder at kalde os gode naboer, men gode naboer kan også få inspiration til en bedre indsats, og det fik vi.


Plakataftenerne, som er et tilbud om gode fælles oplevelser og et forsøg på at trække nye personer ind i Dagligstuen har i gennemsnit haft 37 deltagere. Vi har været vidt omkring med emner som: Livet - det dejligste eventyr, Canada på langs, Skorstensfejere og andet godtfolk, Kvinder i Thy, Danmark rundt i sang, vinbonde i Thy, Da krigen kom til Thy, Tanzania og Zanzibar.


Sommerens heldagstur gik til ”Mors fra top til tå”, Ejerslev havn, Fegge klit, Molermuseet, middag på Gullerup strand, Agerø, Tissinghuse, kaffe i præstegården i Redsted, hvor Anne Holck fortalte livligt om kunst og beboerne på Agerø , Sillerslev havn og Frimenighedskirken i Øster Jølby med Heides kunst. En pragtfuld dag i strålende sol og blæst.


Frivillig fredag den sidste fredag i september var vi igen på torvet med vaffelbagning under et stort telt. Det giver et fællesskab for alle os, der arbejder frivilligt, og så er det samtidigt lidt af en festdag, hvor vi har mulighed for kontakt til mange gæster i teltet.Med baggrund i de sidste års dårlige økonomi, havde vi inviteret socialudvalget på formiddagskaffe i begyndelsen af sept. Her gjorde vi fra bestyrelsen opmærksom på vore mange tilbud og det samarbejde , vi har med kommunens personale. Vi har i mange år ikke modtaget støtte fra kommunen, men den orientering gav resultat, som I hører nærmere om under regnskabet.


I julemåneden har vi efterhånden fået en masse traditioner, som vi holder af og værner om. I år var vi fem personer til at sørge for juleaften. Det var rigtig dejligt, og jeg kan kun opfordre jer, der ikke har prøvet at holde juleaften i Dagligstuen til at gøre forsøget. Der er stor taknemmelighed hos gæsterne over denne aften, så sent som forleden fik jeg igen udtryk herfor fra en person, som deltog for første gang..


To gang om året har vi kirkefrokost: nemlig 2. søndag i advent og Skærtorsdag. De fleste af vore gæster er ikke på arbejdsmarkedet, så julefrokost og påskefrokost står ikke i deres kalender. Bestyrelsen sørger for en buffet med lækre lune retter og alle nyder det gode samvær .


Som det er alle bekendt flyttede vores formand Hans Jørgen Langerhus og hans Kirsten til Esbjerg i foråret. Det betød, at Jens Peter Skinnerup, der var suppleant trådte ind i bestyrelsen og Gunhild Thing blev valgt som formand og Erling Højgaard som næstformand