Sognets Dagligstue Økonomi Arrangementer Bag Sognets Dagligstue Diverse

Sognets Dagligstue, Storegade 1, 1., Thisted
Åbent alle ugens 7 dage kl. 14-17:30
Email:
Telf: 97 92 03 54

dagligstuen.thisted@gmail.com

Udstillere

Gennem mange år har vi tilbudt personer med en speciel hobby at udstille deres produktioner. Vi har haft ”tangbilleder” v. Ingrid Bech

Patchwork v. Åse Kristensen

Trædrejning v. Jeppe Kjeldsen

Solsikker og bopnderoser v. Margit Josefsen

Farverige tasker,puder m.m.v. Christina Gammelby


Sommerens heldagstur gik ”Nissum bredning rundt” med 40 deltagere

Nørre Nissum kirke m. Brandes udsmykning

Lemvig m. middag på fiskerestaurant

Harboøre kirkegård

Sneglehuset i Thyborøn

Sejltur til Agger

Lodbjerg kirke


Aftenturen i maj gik til Vejlerne med aftenkaffe hos Egon i Vesløs huse med 22 deltagere


Festlige dage i løbet af året

Juleaften var Eskil, Kirsten, datter m ægtefælle og to voksne børn værter

Julestue

Jule – og påskefrokost

Pigekor


Friv. Fredag med vaffelbagning på torvet


Gæsternes fødselsdage


Telefonkæden ligger i dvale

Håber den kommer i gang igen


Tilbud om sundhedssang til værestederne


Nye aktiviteter: Bob spil, puslespil


Uden for åbningstid bruges lokalerne af y`s mens club

og omsommeren af en cykelklub.

Vi har jævnligt besøg fra sundhedsskolen, konfirmander

eller grupper, som gerne vil høre om vores hverdag.


Vi havde et besøgstal på 5263 personer, hvilket var 200 flere end foregående år


Til slut skal der lyde en stor tak til jer alle, vore to flexjobbere, jer, der har påtaget jer specielle opgaver - - -uden jer var der ingen Dagligstue.


Kirsten Agger

Den 23. august er det 34 år siden Dagligstuen åbnede først gang, og fødselsdage bliver mere og mere værdifulde med alderen. Det vi oprindeligt tænkte, har vist sig at holde - - Vi ville skabe en oase i Thisted, der havde åbent hver dag, og hvor man frit kunne komme og gå i åbningstiden. Hvor man blev modtaget af venlige mennesker, der var parate til at lytte og hygge om gæsterne.

I dag er vi 55 personer, nogle på vagt, nogle på tilkald nogle på sygeorlov.


Siden sidste generalforsamling har vi fået 8 nye frivillige

og en flexjobber mere: Bettina Nørgaard.

Anders Schreiber

Anna og Harry Mouritsen

Birthe Eichner

Elsebeth Munk

Inge Merete Haumann

Kresten Fink

Marianne Larsen


Vi har desværre også mistet tre medarbejdere: Carlo Jensen, Irma Skinnerup og Aase Vester og en enkelt gæst, Marie Overgård.


Foruden den gode hverdag - - mange fine højdepunkter

Plakataften

Dagmarkorset v. Annelise Søndengaard

Livsglæde og livsmod v. Lisa Bremer

Thisted nye museum v. Jytte Nielsen

Med blåt blink og pibekrave v. Peter Noer

Glæde v. Lone Olsen

Arv og testamente v. Karsten Lyngs

Disse aftener har haft vigende tilslutning (22 i snit), så vi overvejer, om det er emnerne, eller en anden grund til den svagere tilslutning.


Den 25. marts havde vi en inspirationsdag i kirkecentret i samarbejde med Ældresagen. Den drejede sig om den gode samtale og konfliktløsning. Diakonskolens forstander Eyermann holdt hovedforedraget og formanden for ældresagen fulgte op på emnet ” Det gode fællesskab/værtsskab” om eftermiddagen. En rigtig inspirerende dag.

Beretning 2023.