Sognets Dagligstue Økonomi Arrangementer Bag Sognets Dagligstue Diverse

Sognets Dagligstue, Storegade 1, 1., Thisted
Åbent alle ugens 7 dage kl. 14-17:30
Email:
Telf: 97 92 03 54

sd@sognetsdagligstue.dk

Beretning ved generalforsamling den 4. marts 2019.


Generalforsamling i Dagligstuen – hvor festligt!! Kig jer omkring og mærk jer, at her sidder vi 45 personer, der brænder for at gøre dagene indholdsrige for vore gæster og hinanden. Sådan har det snart været i 29 år, blot er der skiftet ud i medarbejderflokken. Også i år byder vi velkommen til nye medarbejdere. Det drejer sig om Doris Pedersen, Maja Bonnerup, Lene Nielsen, Hanne Larsen og Sonja Drejer. For tiden er vi 50 aktive medarbejdere, 8 personer, som vi kan kalde på ved sygdom og en på lønningslisten, Rikke.


Rikke, som er tilbage efter barsel. Jeg håber, du kan mærke, hvor meget vi nyder, at du igen er vort faste anker. Rikke binder dagene sammen, ved hvordan den enkelte trives, tegner og skriver kort til de syge, bager vort brød, rydder op i skabene, er på forkant med arbejdet, finder på overraskelser så som pandekager, varm kakao o. lign., er myndig og bestemt, når det er tiltrængt. Det er bare trygt og godt. – en stor TAK til Rikke.


Fra Dagligstuens start har det været vort formål at tage os af hinanden – vort logo – guldstolen. Vi ønsker at skabe en atmosfære, hvor alle kan føle sig trygge, le eller græde, komme frem med det, der trykker og finde forståelse og venner. Vi har tavshedspligt om det, der betros os, vi ønsker at være gode naboer og ikke en sladdercentral. Derfor må vi påtale og stoppe grim tale og drilleri eller bagtalelse. Vore gæster skal føle sig velkomne, og ingen skal sidde alene. Derfor er vi altid tre på vagt, så der både kan lyttes, spilles spil og serveres kaffe.


Vi har tradition for at nævne de personer, som døde i 2018.  Det drejer sig om en tidligere medarbej

der: Hanne Hansen, der døde i februar og tre gæster: Peder Jørgensen, som var flyttet ud på Solgården og Per Møller Jensen, som var en hyppig gæst lige til sin død i september og Peter Riis, som er kommet hos os gennem mange år.


I årets løb har vi haft en del besøg uden for åbningstiden: konfirmander fra Tingstrup, Østre og Sennels, elever fra. Social- og Sundhedsskolen, 2 formiddage kom enker efter nyligt afdøde inviteret af Line Kjær og Anne Mette Grønborg. En rigtig god og meningsfuld oplevelse.


Telefonkæden ledes nu af Ingrid Visby. Det er en stor tryghed for deltagerne, der bor alene, at vide, at hvis de ikke er i stand til at tage telefonen, så kommer der hjælp kort efter kl. 9. I telefonkæden mødes vi et par gang om året til en kop formiddagskaffe og lidt hyggesnak.


Vi har stadigt masser af garn på loftet, så der kan strikkes mange tæpper, trøjer og huer. I november samler vi årets produktion og kører den til Øster Vandets samlecentral. De sender et stort julelæs til Rumænien i begyndelsen af december, og der bringer det stor glæde, de er umådeligt fattige.


Vore udstillinger er med til at trække nye personer indenfor. I 2018 udstillede Jytte Andersen ”Malede sten”, Maria Skovsgaard ”Sølvsmykker”, Bent Pedersen ”Trædrejning”, Deborah Damgaard-Hansen ”Malerier med tørkridt” og Hanne Hansen ”Glas med mer”


Ved plakataftenerne, som er et tilbud om gode fælles oplevelser og et forsøg på at trække nye personer ind i Dagligstuen har vi haft meget varierende tilbud: Barndom på Haderslev kaserne, Israel ind under huden, Med opgaver i Tanzania, Skrøner fra et næsten levet liv, Sangaften, besøg på vingård, Liv og hverdag i Nigeria, Hjælp til hverdagens fysiske udfordringer, Hans Kirks forbindelse til Thy.  


Sommerens heldagstur gik til Børglum Kloster, hvor navnlig Bayeux-tapetet fangede vores interesse, middag på Fårup Skovhus, Blokhus strand, eftermiddagskaffe i Skulpturparken i Hune og aftensang i Tømmerby kirke. Det blev igen en virkelig skøn dag med strålende sol.


Hvert år deltager vi i ”frivillig fredag”  på Storetorv sammen med ca. 30 andre foreninger den sidste fredag i september. Traditionen tro har vi vaffelbagning på programmet. Desuden tager vi kontakt til folk, der kommer i teltet og fortæller dem om Dagligstuens tilbud.


Det er ikke nogen hemmelighed, at vores økonomi har skrantet lidt de seneste år. Bestyrelsen overvejede nye muligheder for indtægter, og det endte med en sponsorfest(vinterfest) i februar, hvor Ældresagen var medindbyder og betalte musikken (Gårdsangerne fra Hurup) Middagen blev stort set sponseret, ligesom ægteparret Hamborg fra Hundborg sponserede underholdningen. Det blev et brag af en fest med et fint overskud, men også en stor opgave for bestyrelsen.


To gange om året har vi kirkefrokost, nemlig Skærtorsdag og 2. søndag i advent. Der er stor tilslutning hertil, Skærtorsdag var vi ved at løbe tør for mad, da det væltede ind med gæster, men det er jo kun et positivt problem. Det er igen bestyrelsen, der sørger for en buffet med lækre lune retter, og alle nyder det gode samvær.


Juleaften var i lang tid et hængeparti, hvem ville være værter denne gang? Vi har tradition for at lægge tilmeldingssedlen frem i begyndelsen af uge 43, og rigtig mange, har fået den faste tradition at holde juleaften i Dagligstuen. Heldigvis tilbød Gunhild og Hans Thing at sørge for juleaften, så vi kunne lægge sedlen frem, som vi plejer. Hurtigt efter kom Birte Munkholm og Ingrid Visby også med på holdet, så det blev et stærkt team, som sørgede for en strålende juleaften, en stor tak for indsatsen. Tæt op under jul fik vi henvendelser fra personer udenfor medarbejderflokken, som gerne ville række os en hjælpende hånd, og det fik vi.


Nu er Banko blevet en helt fast institution. Den anden lørdag i måneden 10 gange om året. En gruppe medarbejdere går ud i butikkerne og beder om gevinster til spil og lotteri, og de møder stor venlighed og kommer tilbage med fine gevinster. Der er god tilslutning til de eftermiddage, og de gæster, der ikke vil spille hygger sig i tavshed. Stor ros til dem, der sørger for Banko.


Den ros vil jeg gerne udvide til alle jer, som passer opgaverne ansvarsfuldt og omhyggeligt. Uden jer var der ingen Dagligstue. Nogle har påtaget sig ekstra opgaver med pudsning af messing, vask af håndklæder m.m., blomstervanding, strikning af tæpper, fabrikation af ting til julestue, pyntning af vindueskarm ved indgangen, besøg og hjælp til syge, og meget mere - - - - For nylig havde vi en gæst, som boede i Ålborg, og hun var vildt begejstret for Dagligstuen. ”Sådan et sted skulle vi også have i Ålborg”, sagde hun. I skal vide, at jeres engagement er enestående og forbilledligt. Tak.