Sognets Dagligstue Økonomi Arrangementer Bag Sognets Dagligstue Diverse

Sognets Dagligstue, Storegade 1, 1., Thisted
Åbent alle ugens 7 dage kl. 14-17:30
Email:
Telf: 97 92 03 54

dagligstuen.thisted@gmail.com

Bestyrelse

Gunhild Thing
Formand
Tvorupvej 44
7700 Thisted

Frank Thagaard
Næstform.
Gundevej 12A
7700  Thisted

Eskil Agger
kasserer
Dragsbækvej 39
7700 Thisted

Birte Munkholm
Nørrevænge 30
7700  Thisted

Lis Løth
Silstrupvej 87
7700  Thisted